Phần vần của tiếng nào dưới đây có đầy đủ âm đệm, âm chính, âm cuối? a. trúng b. nghiêng c. trường d. nguyệt

Phần vần của tiếng nào dưới đây có đầy đủ âm đệm, âm chính, âm cuối?

  • A. trúng
  • B. nghiêng
  • C. trường
  • D. nguyệt

Giải đáp

Đáp án đúng là A ⇒ từ trúng có đủ âm đệm, âm chính, âm cuối. Âm đệm là “u”,âm chính “u” và âm phụ “ng”.

Chọn A

Xem thêm:  Sự co xoắn ở các mức độ khác nhau của nhiễm sắc thể tạo điều kiện thuận lợi cho?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.