Mâm Cúng Khai Trương Spa – Tiệm Nail

Cúng khai trương spa – nail là một hoạt động mở đầu khi kinh doanh. Với mong muốn mọi sự thuận lợi hanh thông, gặp nhiều may mắn.