Mâm Cúng Giỗ Tổ Nghề Thợ Hồ – Xây Dựng

Mâm cúng giỗ tổ nghề thợ hồ, nghề xây dựng được thực hiện nhằm bày tỏ lòng thành kính. Đồ lễ cúng tổ nghề xây dựng cần được chuẩn bị chu đáo và tiến hành tổ chức theo đúng các bước.