Mâm Cúng Giỗ Tổ Nghề Mộc

Lễ cúng giỗ tổ nghề mộc là nghi lễ mang ý nghĩa tưởng nhớ đến ông tổ của nghề mộc. Cách cúng và bày mâm cúng tổ nghề mộc với những lễ vật nào cho hợp lý.