Mâm Lễ Cúng Sửa Chữa Nhà

Sửa nhà có cần cúng hay không? Cúng sửa nhà có ý nghĩa quan trọng như như thế nào trong phong thủy? Mâm lễ cúng sửa nhà cần những gì? Khi tiến hành cúng sửa nhà có cần lưu ý những điều gì không?