Mâm Cúng Động Thổ – Khởi Công Xây Dựng Gói 1

Lễ cúng động thổ, khởi công xây dựng là một vấn đề rất quan trọng trong toàn bộ quá trình xây dựng công trình, hay nhà cửa diễn ra tốt đẹp và suôn sẽ.