Hai số chẵn liên tiếp có tổng là 46 tìm hai số chẵn liên tiếp đó

Hai số chẵn liên tiếp có tổng là 46 tìm hai số chẵn liên tiếp đó

Để tìm hai số chẵn liên tiếp có tổng là 46, ta có thể sử dụng phương pháp giải phương trình. Gọi số chẵn đầu tiên là x, số chẵn tiếp theo là x + 2. Ta có phương trình:

x + (x + 2) = 46

Kết hợp các thành phần tương tự, ta có:

2x + 2 = 46

Trừ 2 từ cả hai phía, ta được:

2x = 44

Chia cả hai phía cho 2, ta có:

x = 22

Vậy số chẵn đầu tiên là 22 và số chẵn tiếp theo là 22 + 2 = 24.

Xem thêm:  Những con sông nào cũng cấp phù sa màu mỡ cho sự phát triển nông nghiệp ở Ấn Độ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.