Bored đi với giới từ gì? Bored + gì? Bored of hay bored with?

Bored là một tính từ trong tiếng Anh, mang nghĩa là chán nản, cảm thấy không vui, vô vị vì không có điều gì thú vị hoặc không có gì để làm. Vậy bored đi với giới từ gì? Bored + gì? Bored of hay bored with? Cách sử dụng bored như thế nào cho đúng? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

Bored đi với giới từ gì? Cách sử dụng và ví dụ cụ thể

1. Bored đi với giới từ gì?

Trong tiếng Anh, bored thường đi với các giới từ sau:

 • With: Chỉ sự chán nản đối với một người, một vật, một tình huống, một hoạt động cụ thể. Ví dụ:I’m bored with this movie. (Tôi phát chán với bộ phim này.)He’s bored with his job. (Anh ta chán với công việc của mình.)I’m bored with sitting here doing nothing. (Tôi chán với việc ngồi đây không làm gì cả.)
 • Of: Chỉ sự chán nản đối với một chủ đề, một lĩnh vực cụ thể. Ví dụ:I’m bored of talking about work. (Tôi chán nói về công việc.)I’m bored of reading the same book over and over again. (Tôi chán đọc lại cuốn sách này mãi.)I’m bored of watching the news. (Tôi chán xem tin tức.)
 • At: Chỉ sự chán nản đối với một nơi, một địa điểm cụ thể. Ví dụ:I’m bored at this party. (Tôi chán ở bữa tiệc này.)I’m bored at work. (Tôi chán ở công ty.)I’m bored at home. (Tôi chán ở nhà.)
 • By: Chỉ sự chán nản do ai đó gây ra. Ví dụ:I’m bored by his constant talking. (Tôi chán vì anh ta nói nhiều.)I’m bored by her constant complaining. (Tôi chán vì cô ấy phàn nàn nhiều.)I’m bored by the teacher’s lecture. (Tôi chán bài giảng của giáo viên.)
Xem thêm:  100 Cấu Trúc Tiếng Anh Thông Dụng PDF: Học Tiếng Anh Hiệu Quả Với Các Mẫu Câu Đa Dạng

=> Cách Học Ngữ Pháp Tiếng Anh Hiệu Quả

=> Frightened Đi Với Giới Từ Gì

=> Scared đi với giới từ gì

2. Sự khác biệt giữa bored và get bored

Bored là một tính từ, thể hiện cảm xúc chán nản, nhàm chán. Get bored là một động từ, thể hiện hành động trở nên chán nản, nhàm chán.

Ví dụ:

 • I’m bored. (Tôi đang cảm thấy chán nản.)
 • I’m getting bored with this movie. (Tôi đang bắt đầu cảm thấy chán bộ phim này.)

3. Bored of hay bored with

Bored of hay bored with đều có nghĩa là chán nản, nhưng có một chút khác biệt trong cách sử dụng.

 • Bored of thường được sử dụng để thể hiện sự chán nản lâu dài đối với một người, một vật, một tình huống, một hoạt động cụ thể. Ví dụ:I’m bored of my job. (Tôi chán công việc của mình.)I’m bored of this TV show. (Tôi chán chương trình TV này.)I’m bored of playing this game. (Tôi chán chơi trò chơi này.)
 • Bored with thường được sử dụng để thể hiện sự chán nản tạm thời đối với một người, một vật, một tình huống, một hoạt động cụ thể. Ví dụ:I’m bored with this meeting. (Tôi chán cuộc họp này.)I’m bored with this book. (Tôi chán cuốn sách này.)I’m bored with sitting here doing nothing. (Tôi chán ngồi đây không làm gì cả.)

Tuy nhiên, trong thực tế, bored of và bored with thường được sử dụng thay thế cho nhau mà không có sự khác biệt đáng kể về nghĩa.

Xem thêm:  3 mẫu bài dự báo thời tiết bằng tiếng Anh, kèm theo dịch nghĩa tiếng Việt

Một số ví dụ:

 • I’m bored of/with this movie. (Tôi chán bộ phim này.)
 • I’m bored of/with this party. (Tôi chán bữa tiệc này.)
 • I’m bored of/with this person. (Tôi chán người này.)
 • I’m bored of/with this topic. (Tôi chán chủ đề này.)

Hy vọng điều này giúp ích!

4. Một số thành ngữ với bored

Ngoài ra, bored còn được sử dụng trong một số thành ngữ sau:

 • Bored to tears: Cực kỳ chán nản.
 • Bored to death: Cực kỳ chán nản.
 • Bored witless: Cực kỳ chán nản đến mức không còn cảm xúc gì nữa.
 • Bored stiff: Cực kỳ chán nản.

Kết bài:

Trên đây là một số kiến thức về Bored đi với giới từ gì? Bored + gì? Bored of hay bored with? Cách sử dụng bored trong tiếng Anh. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về từ vựng này và sử dụng đúng trong các tình huống giao tiếp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.