Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được quy định bởi vị trí

Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được quy định bởi vị trí

  • A. Thuộc châu Á.
  • B. Nằm ven biền Đông, phía tây Thái Bình Dương.
  • C. Nằm trong vùng nội chí tuyền.
  • D. Nằm trong vùng khí hậu gió mùa.

Giải đáp:

Đáp án đúng là C

Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được quy định bởi vị trí nằm trong vùng nội chí tuyến. Vùng nội chí tuyến là vùng nằm giữa chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam, có khoảng cách từ mặt trời gần nhất, nhận được lượng bức xạ mặt trời lớn nhất trong năm, dẫn đến nhiệt độ cao, quanh năm trên 20 độ C.

Vị trí nằm ven biển Đông, phía tây Thái Bình Dương cũng góp phần làm cho khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm. Biển Đông là một biển rộng lớn, có nguồn nước ấm và lượng mưa lớn, cung cấp lượng ẩm dồi dào cho khí hậu nước ta.

Vị trí thuộc châu Á và nằm trong vùng khí hậu gió mùa cũng có ảnh hưởng đến khí hậu nước ta, nhưng không quyết định tính chất nhiệt đới của khí hậu.

Vậy đáp án đúng là (C).

Xem thêm:  Cầu vồng lửa là gì? Hiện tượng quang học hiếm gặp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.