Cúng căn là một trong những tiệc lễ cúng 12 Bà Mụ và bà chúa Thai Sanh. Việc chúng ta tổ chức lễ cúng căn cho trẻ là để cảm ơn 12 bà mụ và bà chúa Thai Sanh đã có công nhào nặn và bảo vệ cho đứa trẻ. Cũng như mong cầu cho bà mụ có thể tiếp tục che chở cho trẻ lớn lên bình an.

Ngoài ra việc chúng ta tổ chức lễ cúng căn cho trẻ cũng nhằm mục đích là mừng sinh nhật cho trẻ vào tuổi mới. Để tất cả các thành viên trong gia đình có thể quây quần bên nhau và tổ chức tiệc sinh nhật cho thành viên nhí.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.