Ngay sau cách mạng tháng tám, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, trong thư gửi trường quân y năm 1946, bác đã viết “đừng có ngại khó ngại khổ. phải lao mình vào chỗ bẩn để làm cho sạch; phải dấn thân vào chỗ …….. để làm giảm bớt đau khổ. lương y phải như từ mẫu, phải dịu dàng, …….. , thương yêu đồng bào, không được hách dịch, ban ơn”.

Trong thư gửi trường quân y năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết:

“Đừng có ngại khó ngại khổ. Phải lao mình vào chỗ bẩn để làm cho sạch; phải dấn thân vào chỗ nguy hiểm để làm giảm bớt đau khổ. Lương y phải như từ mẫu, phải dịu dàng, nhân ái, thương yêu đồng bào, không được hách dịch, ban ơn.”

Như vậy, câu trả lời cho câu hỏi của bạn là:

nguy hiểmnhân ái

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã yêu cầu những người thầy thuốc quân y phải có tinh thần dũng cảm, sẵn sàng lao vào những nơi khó khăn, nguy hiểm để cứu chữa cho nhân dân. Bác cũng nhấn mạnh rằng người thầy thuốc phải có tấm lòng nhân ái, thương yêu đồng bào, không được hách dịch, ban ơn.

Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành kim chỉ nam cho ngành y tế Việt Nam trong suốt 77 năm qua. Những người thầy thuốc quân y luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Xem thêm:  Tỉnh Thừa Thiên Huế giáp với tỉnh nào của phía Lào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.