Mẹ mua 1,5 kg đường phải trả 33 nghìn đồng hỏi mẹ mua 2,5 kg đường như vậy phải trả bao nhiêu tiền

Mẹ mua 1,5 kg đường phải trả 33 nghìn đồng hỏi mẹ mua 2,5 kg đường như vậy phải trả bao nhiêu tiền?

Để tính số tiền mẹ phải trả khi mua 2,5 kg đường, ta có thể sử dụng quy tắc tỉ lệ.

Giá trị của 1,5 kg đường là 33 nghìn đồng.

Vậy, ta có thể tính giá trị của 1 kg đường bằng cách chia số tiền cho khối lượng tương ứng: 33 nghìn đồng / 1,5 kg = 22 nghìn đồng/kg.

Sau đó, ta nhân giá trị này với khối lượng đường mẹ muốn mua (2,5 kg): 22 nghìn đồng/kg * 2,5 kg = 55 nghìn đồng.

Vậy, mẹ sẽ phải trả 55 nghìn đồng khi mua 2,5 kg đường.

Xem thêm:  Khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên của việt nam được Unesco công nhận là

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.