Mâm Cúng Gia Tiên Rằm Tháng 7

Mâm lễ cúng gia tiên rằm tháng 7 mang ý nghĩa gì? Thời điểm nào là thích hợp để cúng gia tiên rằm tháng 7? Mâm lễ cúng gia tiên rằm tháng 7 có những gì?