Cuối câu kể có dấu gì? Một số điều cần biết về các dấu câu trong Tiếng Việt

Cuối câu kể có dấu gì?

Cuối câu kể có dấu chấm. Dấu chấm là dấu câu dùng để kết thúc một câu kể, một đoạn văn. Khi đọc lên, cần nghỉ hơi dài hơn một chút so với khi đọc các dấu câu khác.

Một số điều cần biết về các dấu câu trong Tiếng Việt:

 • Dấu câu là những kí hiệu được sử dụng trong chữ viết để phân biệt các bộ phận của câu, đoạn văn, thể hiện ngữ điệu và ý nghĩa của câu.
 • Trong tiếng Việt rất nhiều dấu câu, dưới đây là 1 số dấu câu cơ bản:
  • Dấu chấm (.)
  • Dấu hỏi (?)
  • Dấu chấm than (!)
  • Dấu hai chấm (:)
  • Dấu chấm phẩy (;)
  • Dấu chấm lửng (…)
  • Dấu ngoặc đơn (())
  • Dấu ngoặc kép (“”)
  • Dấu gạch ngang (-)
  • Dấu gạch chéo (/)
 • Mỗi dấu câu có một chức năng riêng:
  • Dấu chấm dùng để kết thúc câu kể, một đoạn văn.
  • Dấu hỏi dùng để kết thúc câu nghi vấn.
  • Dấu chấm than dùng để kết thúc câu cảm thán, câu cầu khiến.
  • Dấu hai chấm dùng để báo trước một lời giải thích, một ý kiến tiếp theo.
  • Dấu chấm phẩy dùng để ngăn cách các vế câu trong câu ghép có nhiều vế.
  • Dấu chấm lửng dùng để biểu thị ý còn tiếp, ý không nói hết, ý bỏ dở.
  • Dấu ngoặc đơn dùng để chú thích, giải thích thêm cho một từ ngữ, một câu.
  • Dấu ngoặc kép dùng để dẫn nguyên văn một câu nói, một đoạn văn hoặc một từ ngữ.
  • Dấu gạch ngang dùng để đánh dấu phần chú thích, giải thích thêm, hoặc dùng để nối các từ ngữ, cụm từ có quan hệ chặt chẽ với nhau.
  • Dấu gạch chéo dùng để đánh dấu chỗ ngắt giọng hoặc dùng để phân biệt các ý trong một câu.
 • Sử dụng dấu câu đúng sẽ giúp người đọc dễ hiểu nội dung câu, đoạn văn, đồng thời tạo nên sự mạch lạc, nhịp nhàng cho văn bản.
Xem thêm:  Kết luận nào sau đây đúng khi nói về độ dịch chuyển và quãng đường đi được của một vật.

Dưới đây là một số lưu ý khi sử dụng dấu câu trong tiếng Việt:

 • Cuối câu kể, câu cảm thán, câu cầu khiến, câu mệnh lệnh có dấu chấm.
 • Cuối câu nghi vấn có dấu hỏi.
 • Cuối câu kể có nhiều thành phần phụ, có thể dùng dấu chấm phẩy để ngăn cách các thành phần phụ với nhau.
 • Cuối câu liệt kê có thể dùng dấu chấm phẩy để ngăn cách các bộ phận liệt kê với nhau.
 • Cuối câu có thể dùng dấu chấm than để nhấn mạnh ý nghĩa của câu.
 • Cuối câu có thể dùng dấu chấm lửng để biểu thị ý còn tiếp, ý không nói hết, ý bỏ dở.
 • Dấu ngoặc đơn, dấu ngoặc kép, dấu gạch ngang được sử dụng để chú thích, giải thích thêm, hoặc dùng để nối các từ ngữ, cụm từ có quan hệ chặt chẽ với nhau.

Trên đây là một số thông tin về các dấu câu trong tiếng Việt. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp bạn sử dụng dấu câu đúng và hiệu quả hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.