Mâm Cúng Đầy Tháng Bé Gái

Việc cúng đầy tháng cho bé gái có ý nghĩa vô cùng thiêng liêng và quan trọng. Cúng đầy tháng mong muốn là cầu chúc cho em bé có thể được thông minh và nhận được điều tốt lành.

Danh mục: